THỜI GIAN CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO
CHỦ NHẬT (11/6/2023)
7h00 - 17h30

Nghỉ

Dương Văn Hùng - P TGĐ
7h00 - 17h30

Làm việc tại Công trường Dự án Hòa Phát

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h30

Nghỉ

Nguyễn Xuân Sơn - P TGĐ
7h00 - 17h30

Nghỉ

Trần Hải Đăng - Phó TGĐ
CHỦ NHẬT (11/6/2023)
7h00 - 17h30

Nghỉ

Dương Văn Hùng - P TGĐ
7h00 - 17h30

Làm việc tại Công trường Dự án Hòa Phát

Ngô Thế Phi - Phó TGĐ
7h00 - 17h30

Nghỉ

Nguyễn Xuân Sơn - P TGĐ
7h00 - 17h30

Nghỉ

Trần Hải Đăng - Phó TGĐ